2 3

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้

ผู้เข้าทั้งหมด

1

4

68,804

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ลูกรักเนอสเซอรี่ หมู่บ้านพูนสินธานี 1

ลูกรักเนอสเซอรี่ แตกต่างอย่างไร ?

เนอสเซอรี่เปรียบได้กับสถานที่เตรียมความพร้อมให้กับลูกของคุณก่อนก้าวสู่ชั้นอนุบาลเนอสเซอรี่ส่วนใหญ่จะรับฝากเลี้ยง เด็กถึงช่วงเย็น หลังจากคุณพ่อคุณแม่เลิกงาน จึงมีการจัดกิจกรรมได้หลากหลายให้เด็กเตรียมความพร้อมซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อด้านพัฒนาการของลูกคุณได้เป็นอย่างดี
สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเปิดสอนเด็กก่อนชั้นอนุบาลที่ สามารถดูแลให้ บริการเด็กตามช่วงอายุได้อย่างเหมาะสม พร้อมความรักและความเอาใจใส่ เป็นอย่างดีเสมือนบ้านที่สองของเด็กๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และ สติปัญญา เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ในการดูแลลูกของท่าน ได้อย่างทั่วถึงตามรูปแบบของเนอสเซอรี่ ด้วยเหตุนี้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ จึงนิยมส่งลูกเรียนที่ ลูกรักเนอสเซอรี่ เพื่อพัฒนาความพร้อมของลูกตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ 5 ขวบ
ใส่ใจดูแล พัฒนาการสมวัย อบอุ่นเหมือนอยู่ครอบครัวเดียวกัน